ANGOL

Napjainkban sok szülő részéről a korai nyelvtanulás alapelvárás lett, akik - éppen a nyelvtanulásban szerzett tapasztalataik okán - egészen kis kortól szorgalmazzák gyermekeik idegen nyelv tanulását.

Óvodás korú és igény szerint már bölcsődés korú gyermekek részére is szerető légkörben kis létszámú csoportokban nyújtunk lehetőséget az angol nyelv ösztönös, magától értetődő elsajátítására.

Az angol nyelv elsajátítása alapvetően két módon történik:

Egyrészről a gyermekek folyamatosan benne élnek az angol nyelvi környezetben. A foglalkozások angolul zajlanak, angol anyanyelvű, magyarul nem beszélő oktatóval és angolul kitűnően beszélő diplomás pedagógusokkal. A nyelvet napi rendszerességgel, természetesen használják, amelyet így erőltetés nélkül sajátítanak el.

A gyerekek másrészről tematikus nyelvi foglalkozásokon vesznek részt, amelyeken kipróbált és működő nyelvtanulási módszereket használunk. A kettő kombinációjával érünk el kitűnő eredményt.

A gyerekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsajátítására. Ebben a korban az idegen nyelvet érdekesnek, izgalmasnak találják, és szinte szivacsként szívják magukba a tudást. Ezt a csodálatos tanulási képességet az ember idegrendszerének fejlődésével a későbbiekben elveszíti és akkor már csak kemény, türelmes munkával tud egy nyelvet megtanulni. Az idegen nyelv korai tanulása a közhiedelemmel ellentétben nem befolyásolja az anyanyelvi tanulást, hanem megkönnyíti a gyermek boldogulását a későbbiekben.

Az angol nyelv mellett ugyanakkor természetes feladatunknak tartjuk a magyar nyelvi kifejezés és a magyar nyelv használatának fejlesztését is. Fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtését, a gyermekek testi, lelki érzelmi szükségleteinek kielégítését, kreatív tevékenységük során alapkészségeik, kézügyességük, megfigyelőképességük, figyelmük, esztétikai ízlésük fejlesztését.