dg

CSILLAG csoport 3-5 évesek

A környezet kiválasztása, amiben a gyermek a nap legnagyobb részét tölti, döntő hatással bír egész későbbi életére. Programunk, elveink, az angol mint világnyelv, édes anyanyelvünk a magyar nyelv, és a sport megszerettetése, megbízható alapértékeket közvetít.

A mi célunk, hogy szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben egészséges, érzelmileg kiegyensúlyozott, kreatív, sportos gyermekeket neveljünk. Szakképzett nevelőink segítségével a hozzánk járó gyermekek, játékosan megismerkedhetnek az angol nyelvvel, mindennap sportolhatnak, megtanulják az egészséget értékként kezelni.

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek életkori és egyéni fejlettségének, adottságainak, meglévő képességeinek figyelembe vételével történjék a gyermekek mindennapi fejlesztése.

Gyermekeink fejlődését igény esetén logopédus, gyermek pszichológus, gyermekfogorvos segíti.

Feltétlenül szükséges, hogy a nap folyamán elegendő idő legyen biztosítva beszélgetésre, játékra, játékos tanulásra, mozgásra, a környezet megismerésére.

Az iskola-előkészítő foglalkozások, - a szülő kérésének megfelelően - kétnyelvű, vagy magyar iskola választása szerint történhet.

Foglalkozásaink : 

  • játékok
  • mesék
  • angol nyelv elsajátítása
  • versek - mondókák
  • torna
  • úszás
  • fakultatív sport-edzések
  • ének-zene
  • környezet megismerése

Napirend:

07.30-09.00 Érkezés, folyamatos reggeli, szabadjátékok
09.00-11.00 Angol és Magyar foglalkozások, sportedzések
11.00-11.15 Tízórai
11.15-12.00 Játék az udvaron vagy séta
12.00-12.30 Ebéd
12.30-13.00 Tisztálkodás
13.00-15.00 Mesehallgatás, délutáni pihenés, alvás
15.00-15.30 Uzsonna
15.30-17.00 Nyelvi foglalkozások, szabad játék
17.00-18.00 Délutáni ügyelet, folyamatos hazamenetel